O Towarzystwie

Niezwykle dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej w XXI wieku wymaga współdziałania różnych i niezależnych gremiów specjalistów, których celem jest wykorzystanie osiągnieć naukowych w wymienionych dziedzinach dla dobra ogólnego. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, założone w roku 1993, skupia blisko 500 członków z grona lekarzy - genetyków klinicznych, diagnostów specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz osób reprezentujących inne specjalności z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i innych. Czytaj dalej

Członkostwo

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – roczna opłata wynosi 40zł.
Przelew należności dokonać należy na NOWE konto Towarzystwa:
Bank Pekao SA. I Oddział w Gdańsku; nr konta: 93 1240 1242 1111 0010 3679 4273
Zapytania o ewentualne zaległości z lat ubiegłych prosimy kierować na adres ptgc@gumed.edu.pl

Pobierz formularz deklaracji przynależności do PTGC Pobierz druk wpłaty

Aktualności

Najbliższe wydarzenia:

Spotkanie Dysmorfologiczne
21 lutego 2018,  Warszawa, CZDz, sala 119, blok F, I pietro

III Pomorska Konferencja  - JA TEŻ JESTEM
3-4 marca 2018, Hotel ORLE, ul. Lazurowa 8, Gdańsk Sobieszewo
Program, rejestracja: https://www.jatez.org/

III Międzynarodowe Forum Medycyny Personalizowanej
5 marca 2018, Warszawa; udział bezpłatny
Program, rejestracja: http://mfmp.pl

7 Szkoła Neurometaboliczna
9-10 marca 2018, Warszawa
Program, rejestracja: http://klinika.com.pl/7-szkola-neurometaboliczna-9-10.03.2018


Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa:
„Ciało ludzkie w badaniach naukowych - aspekty filozoficzne, prawne i społeczne”
19-20 kwietnia 2018 roku; Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Collegium Novum, Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin
Udział bezpłatny

Informacje i rejestracja:

http://bbmri.pl/pl/nadchodzace/47-ogolnopolska-konferencje-naukowo-szkoleniowa-cialo-ludzkie-w-badaniach-naukowych-aspekty-filozoficzne-prawne-i-spoleczne


Uwaga, Uwaga !!! W dniach 13-15 września 2018 odbędzie się w Bydgoszczy kolejny Zjazd PTGC, połączony z Walnym, Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa. Rezerwujcie terminy!!! Tutaj zaproszenie na zjazd

Zobacz więcej aktualności

Certyfikaty PTGC – lata 2017-2018 – patrz zakładka Dla specjalisty