O Towarzystwie

Niezwykle dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej w XXI wieku wymaga współdziałania różnych i niezależnych gremiów specjalistów, których celem jest wykorzystanie osiągnieć naukowych w wymienionych dziedzinach dla dobra ogólnego. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, założone w roku 1993, skupia blisko 500 członków z grona lekarzy - genetyków klinicznych, diagnostów specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz osób reprezentujących inne specjalności z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i innych. Czytaj dalej

Członkostwo

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – roczna opłata wynosi 40zł.
Przelew należności dokonać należy na NOWE konto Towarzystwa:
Bank Pekao SA. I Oddział w Gdańsku; nr konta: 93 1240 1242 1111 0010 3679 4273
Zapytania o ewentualne zaległości z lat ubiegłych prosimy kierować na adres ptgc@gumed.edu.pl

Pobierz formularz deklaracji przynależności do PTGC Pobierz druk wpłaty

Wytyczne dotyczące nadzoru onkologicznego dla osób z zespołem guzów hamartomatycznych związanych z mutacjami PTEN (PHTS)

PL (pobierz), EN (download)

Wytyczne dla Li-Fraumeni i dziedziczne tp53 — Powiązane zespoły raka

PL (pobierz), EN (download)

 

PILNA WIADOMOŚĆ!!

Certyfikaty 2020-2022 -- ogłoszenie wyników !!!

Techniki molekularne; zakres: badania molekularne zmian konstytucyjnych

MLPA; zakres: badanie techniką MLPA

Techniki molekularne; zakres: badania molekularne zmian somatycznych

Cytogenetyka klasyczna; zakres 1: badania postnatalne zmian konstytucyjnych

Cytogenetyka klasyczna; zakres 3: badania prenatalne

Cytogenetyka klasyczna; zakres 2: badania postnatalne zmian somatycznych

Cytogenetyka molekularna; zakres 1: badania techniką FISH zmian konstytucyjnych

Cytogenetyka molekularna; zakres 3: szybka diagnostyka aneuploidii (rapid FISH, QF-PCR)

Cytogenetyka molekularna; zakres 2: badania techniką FISH zmian somatycznych

Mikromacierze aCGH; zakres 1: badania postnatalne zmian konstytucyjnych

Mikromacierze aCGH; zakres 3: badania prenatalne

*************

KURS -- Problemy psychologiczne i rehabilitacja w przypadkach chorób uwarunkowanych genetycznie!!!

 

Przedłużamy termin składania wniosków ws Certyfikacji Laboratoriów PTGC do dn. 3-01-2020 !!!!!

UWAGA !!! WAŻNE !!!

Pismo Zarządu PTGC do Ministra Zdrowia, w związku z powołaniem nowego Konsultanta Krajowego ds. Genetyki Klinicznej

 

Certyfikaty 2020-2022 -- pliki do pobrania !!!

Pismo przewodnie

#2  #3  #4  #5  #6  #7

Lista laboratoriów, które otrzymały certyfikaty 2017-2019

 

 

 

XXXXXXXX

Aktualności

Biała Księga

skutków braku aCGH i NGS w koszyku świadczeń gwarantowanych

 

Z  ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 stycznia 2021 roku zmarł w Cardiff  Profesor Sir Peter Harper

Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku żegnamy
Naszą 
koleżankę dr n.med. Marię Constantinou

 

Stanowisko

Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) w sprawie wydanego w dniu 27.01.2021 uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020r. (sygn. akt K 1/20), który został ogłoszony w Dz.U. z 2021r. poz.175

 

Stanowisko w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku

 

Stanowisko National Human Genetic Society ESHG ws szczepionki mRNA/COVID-19

#

 

PILNA WIADOMOŚĆ!!

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich   ws stanowiska PTGC...poniżej.

Stanowisko

Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC)

dotyczące zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa

 

Projekt Ustawy - Diagnostyka Laboratoryjna

właśnie ruszyły konsultacje społeczne, możliwość zgłaszania uwag, braków, błędów itp...!!!

 

APEL - Prezesów Towarzystw Lekarskich

o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

 Lista poparcia Apelu Prezesów Towarzystw Lekarskich !!!

 

PILNA WIADOMOŚĆ!!

!!!!!!!

Komitet Organizacyjny, w porozumieniu z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, zdecydował o przesunięciu

VI Polskiego Kongresu Genetyki na 18-21 października 2021 roku.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Konkurs na stypendium wyjazdowe ESHG (National ESHG Fellowship)

Zwyciężczynią została pani mgr Ewelina Bukowska-Olech z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

KONGRES GENETYKI POLSKIEJ 2020 !!!

 

Konferencja Przewodniczących Towarzystw Lekarskich

Pismo PTKT do KRRiT !!!!!

 

I Spotkanie Sekcja BioBankowania Materiałów Biologicznych - Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka - 24.02.2020 Łódź.

Program!!!!

 

Konkurs na stypendium wyjazdowe ESHG (National ESHG Fellowship)

termin upływa dn. 17-02-2020

ESHG 2020 - KONKURS!!!

 

Uwaga - nowe!

Certyfikaty 2020-2022 -- pliki do pobrania !!!!!

#1  #2  #3

#4  #5  #6  #7

 

Spotkanie Sekcji Diagnostyki Prenatalnej,  Łódź, 22.11.2019

 Program spotkania


 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) 

oraz  Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP)

dotyczące zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa


Ustalenia NIK w sprawie badań genetycznych (2018)

 


Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) w sprawie testów genetycznych wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi standardami oraz z naruszeniem zasad etycznych (2016)

 


Spotkanie Sekcji Diagnostyki Prenatalnej,  Łódź, 01.03.2019

Program spotkania

 

Spotkanie Sekcji Guzów Litych,  Warszawa, 04-05.04.2019  

Program spotkania

które odbędzie się w trakcie „IV Spotkania z onkologią molekularną i translacyjną” w Centrum Onkologii- Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

https://www.coi.pl/konferencja-iv-spotkania-z-onkologia-molekularna-i-translacyjna-4-5-kwietnia-2019-r/

 

W dniach 13-15 września 2018 odbył się w Bydgoszczy kolejny Zjazd PTGC. 
Szczegóły nadal dostępne pod adresem http://www.gradatim-sympozja.pl/zjazdptgc2018/

Nagrody PTGC - Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas IX Zjazdu PTGC.

Lista nagrodzonych!

Lista plakatów wyróżnionych podczas Zjazdu

 

14 września 2018 - podczas IX Zjazdu PTGC odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
- dyskutowano m. in. nad nowelizacją Statutu.
Po opracowaniu redakcyjnym zamieścimy na stronie przyjęty przez WZC tekst Statutu