O Towarzystwie

Niezwykle dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej w XXI wieku wymaga współdziałania różnych i niezależnych gremiów specjalistów, których celem jest wykorzystanie osiągnieć naukowych w wymienionych dziedzinach dla dobra ogólnego. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, założone w roku 1993, skupia blisko 500 członków z grona lekarzy - genetyków klinicznych, diagnostów specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz osób reprezentujących inne specjalności z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i innych. Czytaj dalej

Członkostwo

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – roczna opłata wynosi 40zł.
Przelew należności dokonać należy na NOWE konto Towarzystwa:
Bank Pekao SA. I Oddział w Gdańsku; nr konta: 93 1240 1242 1111 0010 3679 4273
Zapytania o ewentualne zaległości z lat ubiegłych prosimy kierować na adres ptgc@gumed.edu.pl

Pobierz formularz deklaracji przynależności do PTGC Pobierz druk wpłaty

PILNA WIADOMOŚĆ!!

KURS -- Problemy psychologiczne i rehabilitacja w przypadkach chorób uwarunkowanych genetycznie!!!

 

Przedłużamy termin składania wniosków ws Certyfikacji Laboratoriów PTGC do dn. 3-01-2020 !!!!!

UWAGA !!! WAŻNE !!!

Pismo Zarządu PTGC do Ministra Zdrowia, w związku z powołaniem nowego Konsultanta Krajowego ds. Genetyki Klinicznej

 

Certyfikaty 2020-2022 -- pliki do pobrania !!!

Pismo przewodnie

#2  #3  #4  #5  #6  #7

Lista laboratoriów, które otrzymały certyfikaty 2017-2019

 

 

 

XXXXXXXX

Aktualności

PILNA WIADOMOŚĆ!!

KONGRES GENETYKI POLSKIEJ 2020 !!!

Konferencja Przewodniczących Towarzystw Lekarskich

Pismo PTKT do KRRiT !!!!!

Konkurs na stypendium wyjazdowe ESHG (National ESHG Fellowship)

termin upływa dn. 17-02-2020

ESHG 2020 - KONKURS!!!

Uwaga - nowe!

Certyfikaty 2020-2022 -- pliki do pobrania !!!!!

#1  #2  #3

#4  #5  #6  #7

Spotkanie Sekcji Diagnostyki Prenatalnej,  Łódź, 22.11.2019

 Program spotkania


 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) 

oraz  Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP)

dotyczące zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa


Ustalenia NIK w sprawie badań genetycznych (2018)

 


Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) w sprawie testów genetycznych wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi standardami oraz z naruszeniem zasad etycznych (2016)

 


Spotkanie Sekcji Diagnostyki Prenatalnej,  Łódź, 01.03.2019

Program spotkania

 

Spotkanie Sekcji Guzów Litych,  Warszawa, 04-05.04.2019  

Program spotkania

które odbędzie się w trakcie „IV Spotkania z onkologią molekularną i translacyjną” w Centrum Onkologii- Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

https://www.coi.pl/konferencja-iv-spotkania-z-onkologia-molekularna-i-translacyjna-4-5-kwietnia-2019-r/

 

W dniach 13-15 września 2018 odbył się w Bydgoszczy kolejny Zjazd PTGC. 
Szczegóły nadal dostępne pod adresem http://www.gradatim-sympozja.pl/zjazdptgc2018/

Nagrody PTGC - Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas IX Zjazdu PTGC.

Lista nagrodzonych!

Lista plakatów wyróżnionych podczas Zjazdu

 

14 września 2018 - podczas IX Zjazdu PTGC odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
- dyskutowano m. in. nad nowelizacją Statutu.
Po opracowaniu redakcyjnym zamieścimy na stronie przyjęty przez WZC tekst Statutu