O Towarzystwie

Niezwykle dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej w XXI wieku wymaga współdziałania różnych i niezależnych gremiów specjalistów, których celem jest wykorzystanie osiągnieć naukowych w wymienionych dziedzinach dla dobra ogólnego. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, założone w roku 1993, skupia blisko 500 członków z grona lekarzy - genetyków klinicznych, diagnostów specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz osób reprezentujących inne specjalności z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i innych. Czytaj dalej

Członkostwo

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – roczna opłata wynosi 40zł.
Przelew należności dokonać należy na NOWE konto Towarzystwa:
Bank Pekao SA. I Oddział w Gdańsku; nr konta: 93 1240 1242 1111 0010 3679 4273
Zapytania o ewentualne zaległości z lat ubiegłych prosimy kierować na adres ptgc@gumed.edu.pl

Pobierz formularz deklaracji przynależności do PTGC Pobierz druk wpłaty

Uwaga!!!

Terminy i warunki zgłoszeń na kurs w Goldrain (patrz Aktualności)
podano w liście zapraszającym od prof. A. Schinzela

 

Aktualności

V Polski Kongres Genetyki

Łódź, 19-22 września 2016


Nagrody PTGC za wyróżniające się prace, w tym za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne oraz
Nagroda Specjalna im. Prof. Antoniego Horsta

Patrz także zakładka "Sprawy członkowskie" dalej "Nagrody PTGC"


Nagroda Docenta Pawła Stankiewicza

Patrz także zakładka "Sprawy członkowskie" dalej "Nagrody PTGC"


XVII Ogólnopolskie Warsztaty Cytogenetyki Hematoonkologicznej

Kraków, 23-24 czerwca 2016; program wkrótce


XI Kurs Cytogenetyki Klinicznej (11th Goldrain Course in Clinical Cytogenetics)

Goldrain Castle, 27 sierpnia – 3 września 2016 :: Uwaga, terminy i warunki zgłoszeń są podane w liście zapraszającym od prof. A. Schinzela.


Certyfikaty PTGC 2015-2016