O Towarzystwie

Niezwykle dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej w XXI wieku wymaga współdziałania różnych i niezależnych gremiów specjalistów, których celem jest wykorzystanie osiągnieć naukowych w wymienionych dziedzinach dla dobra ogólnego. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, założone w roku 1993, skupia blisko 500 członków z grona lekarzy - genetyków klinicznych, diagnostów specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz osób reprezentujących inne specjalności z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i innych. Czytaj dalej

Członkostwo

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – roczna opłata wynosi 40zł.
Przelew należności dokonać należy na NOWE konto Towarzystwa:
Bank Pekao SA. I Oddział w Gdańsku; nr konta: 93 1240 1242 1111 0010 3679 4273
Zapytania o ewentualne zaległości z lat ubiegłych prosimy kierować na adres ptgc@gumed.edu.pl

Pobierz formularz deklaracji przynależności do PTGC Pobierz druk wpłaty

Aktualności

 


 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) 

oraz  Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP)

dotyczące zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa


Ustalenia NIK w sprawie badań genetycznych (2018)

 


Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) w sprawie testów genetycznych wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi standardami oraz z naruszeniem zasad etycznych (2016)

 


Uwaga, Uwaga !!! W dniach 13-15 września 2018 odbędzie się w Bydgoszczy kolejny Zjazd PTGC, połączony z Walnym, Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniem Członków Towarzystwa. Rezerwujcie terminy!!! 
Szczegóły pod adresem http://www.gradatim-sympozja.pl/zjazdptgc2018/

Nagrody PTGC - Uroczyste wręczenie podczas IX Zjazdu PTGC

Komunikat specjalny! - termin składania wniosków o nagrody przedłużono do dn. 31.08.2018

Piątek - 14 września - podczas Zjazdu - Walne Zgromadzenie Członków PTGC - w tym nowelizacja Statutu -