O Towarzystwie

Niezwykle dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej w XXI wieku wymaga współdziałania różnych i niezależnych gremiów specjalistów, których celem jest wykorzystanie osiągnieć naukowych w wymienionych dziedzinach dla dobra ogólnego. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, założone w roku 1993, skupia blisko 500 członków z grona lekarzy - genetyków klinicznych, diagnostów specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz osób reprezentujących inne specjalności z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i innych. Czytaj dalej

Członkostwo

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – roczna opłata wynosi 40zł.
Przelew należności dokonać należy na NOWE konto Towarzystwa:
Bank Pekao SA. I Oddział w Gdańsku; nr konta: 93 1240 1242 1111 0010 3679 4273
Zapytania o ewentualne zaległości z lat ubiegłych prosimy kierować na adres ptgc@gumed.edu.pl

Pobierz formularz deklaracji przynależności do PTGC Pobierz druk wpłaty

 

 

 

XXXXXXXX

Aktualności

PILNA WIADOMOŚĆ!!

Projekt Ustawy - Diagnostyka Laboratoryjna

właśnie ruszyły konsultacje społeczne, możliwość zgłaszania uwag, braków, błędów itp...!!!

 

APEL - Prezesów Towarzystw Lekarskich

o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

 Lista poparcia Apelu Prezesów Towarzystw Lekarskich !!!

 

PILNA WIADOMOŚĆ!!

!!!!!!!

Komitet Organizacyjny, w porozumieniu z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, zdecydował o przesunięciu

VI Polskiego Kongresu Genetyki na 18-21 października 2021 roku.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Konkurs na stypendium wyjazdowe ESHG (National ESHG Fellowship)

Zwyciężczynią została pani mgr Ewelina Bukowska-Olech z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

KONGRES GENETYKI POLSKIEJ 2020 !!!

 

Konferencja Przewodniczących Towarzystw Lekarskich

Pismo PTKT do KRRiT !!!!!

 

I Spotkanie Sekcja BioBankowania Materiałów Biologicznych - Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka - 24.02.2020 Łódź.

Program!!!!

 

Konkurs na stypendium wyjazdowe ESHG (National ESHG Fellowship)

termin upływa dn. 17-02-2020

ESHG 2020 - KONKURS!!!

 

Uwaga - nowe!

Certyfikaty 2020-2022 -- pliki do pobrania !!!!!

#1  #2  #3

#4  #5  #6  #7

 

Spotkanie Sekcji Diagnostyki Prenatalnej,  Łódź, 22.11.2019

 Program spotkania


 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) 

oraz  Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP)

dotyczące zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa


Ustalenia NIK w sprawie badań genetycznych (2018)

 


Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) w sprawie testów genetycznych wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi standardami oraz z naruszeniem zasad etycznych (2016)

 


Spotkanie Sekcji Diagnostyki Prenatalnej,  Łódź, 01.03.2019

Program spotkania

 

Spotkanie Sekcji Guzów Litych,  Warszawa, 04-05.04.2019  

Program spotkania

które odbędzie się w trakcie „IV Spotkania z onkologią molekularną i translacyjną” w Centrum Onkologii- Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

https://www.coi.pl/konferencja-iv-spotkania-z-onkologia-molekularna-i-translacyjna-4-5-kwietnia-2019-r/

 

W dniach 13-15 września 2018 odbył się w Bydgoszczy kolejny Zjazd PTGC. 
Szczegóły nadal dostępne pod adresem http://www.gradatim-sympozja.pl/zjazdptgc2018/

Nagrody PTGC - Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas IX Zjazdu PTGC.

Lista nagrodzonych!

Lista plakatów wyróżnionych podczas Zjazdu

 

14 września 2018 - podczas IX Zjazdu PTGC odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
- dyskutowano m. in. nad nowelizacją Statutu.
Po opracowaniu redakcyjnym zamieścimy na stronie przyjęty przez WZC tekst Statutu