Nagrody PTGC

Nagrody PTGC za najlepsze publikacje z zakresu genetyki człowieka (genetyki klinicznej, genetyki medycznej) 2018


Nagroda za Najlepszą Polską Pracę w Zakresie Genetyki Człowieka


Nagrody PTGC za wyróżniające się prace, w tym za najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne
oraz
Nagroda Specjalna im. Prof. Antoniego Horsta