Sekcja guzów litych

Informacje ogólne
Zarząd Sekcji


Przewodnicząca Sekcji: Prof. Barbara Pieńkowska-Grela

Sekretarz Sekcji: dr Iwona Rzepecka

Członkowie Zarządu Sekcji:

Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
Dr Artur Kowalik
Lek. Dorota Nowakowska
Dr Łukasz Szafron
Prof. Bartosz Wasąg

Przewodniczący Komisji Standaryzacji: wybór w terminie późniejszym.
Aktualności

Informacja o II spotkaniu Sekcji Guzów Litych: Czytaj więcej