Zarząd

PRZEWODNICZĄCY

dr hab. n. med., prof. nadzw. Lucjusz Jakubowski


Zakład Genetyki, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki,
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
Tel. +48 (42) 271 12 71
Faks: +48 (42) 271 12 70
 

WICEPRZEWODNICZĄCA

prof. dr hab. n. med. Olga Haus


Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej,
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

SEKRETARZ

prof. dr hab. n. med. Maciej Borowiec


Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej,
Zakład Genetyki Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

SKARBNIK

dr hab. n. med. Mariola Iliszko


Katedra i Zakład Biologii i Genetyki,
Gdański Uniwersytet Medyczny
 

Członkowie Zarządu

prof. dr hab. n. med.
Krystyna Chrzanowska


Zakład Genetyki Medycznej,
Instytut Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

prof. dr hab. n. med.
Anna Latos-Bieleńska


Katedra i Zakład Genetyki Medycznej,
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med.
Maciej Krawczyński


Katedra i Zakład Genetyki Medycznej,
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med.
Cezary Cybulski


Zakład Genetyki i Patomorfologii,
Pomorski Uniwersytet Medyczny

dr hab. n. med.
Agata Filip


Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną,
Katedra Genetyki Medycznej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 

dr n. med.
Beata S. Lipska-Ziętkiewicz


Katedra i Zakład Biologii i Genetyki,
Gdański Uniwersytet Medyczny

dr n. med.
Ewa Obersztyn


Zakład Genetyki Medycznej,
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 

Komisja Rewizyjna

 

prof. dr hab.
Jerzy Bal


Zakład Genetyki Medycznej,
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

dr n. med.
Maciej Stolzman


Katedra i Zakład Histologii i Embriologii,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr hab. n. med.
Barbara Panasiuk


Zakład Genetyki Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 

Sąd Koleżeński

 

prof. dr hab. n. med.
Jacek Zaremba


Zakład Genetyki,
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

prof. dr hab. n. med.
Janusz Limon


Katedra i Zakład Biologii i Genetyki,
Gdański Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med.
Michał Witt


Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej,
Instytut Genetyki PAN w Poznaniu