O Towarzystwie

Niezwykle dynamiczny rozwój genetyki i biologii molekularnej w XXI wieku wymaga współdziałania różnych i niezależnych gremiów specjalistów, których celem jest wykorzystanie osiągnieć naukowych w wymienionych dziedzinach dla dobra ogólnego. Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka, założone w roku 1993, skupia blisko 700 członków z grona lekarzy - genetyków klinicznych, diagnostów specjalizujących się w dziedzinie laboratoryjnej genetyki medycznej oraz osób reprezentujących inne specjalności z zakresu nauk medycznych, biologicznych, humanistycznych i innych. Czytaj dalej

Członkostwo

Przypominamy o konieczności opłacenia składek członkowskich – roczna opłata wynosi 50zł.
Przelew należności dokonać należy na NOWE konto Towarzystwa:
Bank Pekao SA. I Oddział w Gdańsku; nr konta: 93 1240 1242 1111 0010 3679 4273
Zapytania o ewentualne zaległości z lat ubiegłych prosimy kierować na adres ptgc@gumed.edu.pl

Pobierz formularz deklaracji przynależności do PTGC Pobierz druk wpłaty

Wytyczne dotyczące nadzoru onkologicznego dla osób z zespołem guzów hamartomatycznych związanych z mutacjami PTEN (PHTS)

PL (pobierz), EN (download)

Wytyczne dla Li-Fraumeni i dziedziczne tp53 — Powiązane zespoły raka

PL (pobierz), EN (download)

 

PILNA WIADOMOŚĆ!!

Certyfikaty 2020-2022 -- ogłoszenie wyników !!!

Techniki molekularne; zakres: badania molekularne zmian konstytucyjnych

MLPA; zakres: badanie techniką MLPA

Techniki molekularne; zakres: badania molekularne zmian somatycznych

Cytogenetyka klasyczna; zakres 1: badania postnatalne zmian konstytucyjnych

Cytogenetyka klasyczna; zakres 3: badania prenatalne

Cytogenetyka klasyczna; zakres 2: badania postnatalne zmian somatycznych

Cytogenetyka molekularna; zakres 1: badania techniką FISH zmian konstytucyjnych

Cytogenetyka molekularna; zakres 3: szybka diagnostyka aneuploidii (rapid FISH, QF-PCR)

Cytogenetyka molekularna; zakres 2: badania techniką FISH zmian somatycznych

Mikromacierze aCGH; zakres 1: badania postnatalne zmian konstytucyjnych

Mikromacierze aCGH; zakres 3: badania prenatalne

*************

KURS -- Problemy psychologiczne i rehabilitacja w przypadkach chorób uwarunkowanych genetycznie!!!

 

Przedłużamy termin składania wniosków ws Certyfikacji Laboratoriów PTGC do dn. 3-01-2020 !!!!!

UWAGA !!! WAŻNE !!!

Pismo Zarządu PTGC do Ministra Zdrowia, w związku z powołaniem nowego Konsultanta Krajowego ds. Genetyki Klinicznej

 

Certyfikaty 2020-2022 -- pliki do pobrania !!!

Pismo przewodnie

#2  #3  #4  #5  #6  #7

Lista laboratoriów, które otrzymały certyfikaty 2017-2019

 

 

 

XXXXXXXX

Aktualności

 

CERTYFIKACJA LABORATORIÓW - uzupełnienie..!!!!!

 

KOMUNIKAT  Dotyczy:  naboru wniosków o uznanie dorobku naukowego i zawodowego jako równoważny z zaliczeniem stażu specjalizacyjnego z MGM

Pismo Zarządu PTGC do Pani Minister Zdrowia w sprawie powtórnego powołania Konsultanta Krajowego w dziedzinie laboratoryjna genetyka medyczna.

 

 Sylwetka kandydata na stanowisko Krajowego Konsultanta ds. Laboratoryjnej Genetyki Medycznej..!!!

WSZYSTKIM DOBRYM I PRAWYM LUDZIOM

Z PTGC I OKOLIC

SPOKOJNYCH I RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH W GRONIE BLISKICH

ORAZ

WYBORU ZAWSZE PROSTYCH DRÓG, PO SŁONECZNEJ STRONIE

ŻYCZY

OLGA HAUS

WZRAZ Z ZARZĄDEM PTGC

 

 Konkurs na stypendium wyjazdowe ESHG 2024 (National ESHG Fellowship). Przedłużony termin składania wniosków do 6.03.2024

 

Wyraz poparcia lekarzy dla petycji genetyków laboratoryjnych !!!!!!

link do petycji..!!!!

 

Pismo Zarządu PTGC do Pani Minister Zdrowia w sprawie powołania Konsultanta Krajowego w dziedzinie laboratoryjna genetyka medyczna.

 

Petycja ws.wypowiedzi Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL), pani Moniki Pintal-Ślimak, zamieszczonej w Termedia w dniu 12.02.2024 r.

link do publikacji... 

 

 

RADA języka polskiego przy Prezydium PAN

Basics in human genetic diagnostics – A course for CLGs* in education  

Spotkanie Sekcja BioBankowania Materiałów Biologicznych - Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka - 28.02.2024 Warszawa.

Agenda spotkania

Konkurs na stypendium wyjazdowe ESHG 2024 (National ESHG Fellowship).

 

Certyfikat w zakresie technik molekularnych.

PCR i modyfikacje      sekwencjonowanie wg. Sangera     sekwencjonowanie NGS     sekwencjonowanie WES/WGS    CDN.....

Certyfikat w zakresie cytogenetyki molekularnej.

FISH-zmiany konstytucyjne      FISH - zmiany somatyczne      FISH- diagnostyka aneuploidii

aCGH-zmiany konstytucyjne   aCGH-zmiany somatyczne  aCGH-prenatalne    MLPA

Certyfikat w zakresie cytogenetyki klasycznej.

Post-zmiany konstytucyjne    Post-zmiany somatyczne   Prenatalne

Techniki biochemiczne

 

Standardy diagnostyki genetycznej w guzach litych PTGC SGL.

.zip      .7z

 

Nagrody PTGC na XI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka 03.09 – 06.09 2023r. w Bydgoszczy

 

Przedłużenie ważności Certyfikatów PTGC...!!!

 

Certyfikacja PTGC -- pliki do pobrania !!

 

Pamięci prof. Kazimierza Kozłowskiego.....

 

Komunikat ws. Deklaracji PTGC..!!! 

 

Komunikat dla Członków OIL.

 

Certyfikacja PTGC...!!!!!!

 

 KOMUNIKAT ZJAZDOWY...!!!!!

 

EUROPEAN CYTOGENETICISTS ASSOCIATION - NEWS LETTER

E.C.A. - 4th European Cytogenomics Conference
Montpellier - Program

XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

 

Nagrody PTGC za najlepsze publikacje z zakresu genetyki człowieka
(genetyki klinicznej i genetyki medycznej)

 

 

Praktyczne warsztaty z przygotowywania bibliotek NGS,

15-16 maja 2023

 

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, 3-6.09.2023..!!!

 

First announcement of the sixth course -
Basics in human genetic diagnostics
.

 

Przedłużenie ważności Certyfikatów PTGC...!!!

 

KURS: Poradnictwo genetyczne w diagnostyce prenatalnej, 17-18.03.2023

 

 

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów
i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki
Człowieka dotyczące badań przesiewowych
oraz diagnostycznych badań genetycznych
wykonywanych w okresie prenatalnym.

Informacja dotycząca badań genetycznych w kierunku SMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANOWISKO
Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

dotyczące zasad realizacji projektów genomowych

z 10 marca 2022 r.

 


 

 

„Uprzejmie informuję wszystkich członków PTGC i wszystkich zainteresowanych, że mamy nową Konsultant Krajową ds. Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Jest nią Pani Profesor Anna Latos-Bieleńska – osoba wszystkim znana, ze wszech miar kompetentna i walcząca o dobro środowiska genetyków polskich.

Serdecznie gratulujemy !

W załączeniu – list Pani Profesor.

Łączę serdeczne pozdrowienia

Olga Haus”

 

 

STANOWISKO

Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN

w sprawie testów genetycznych i badań genomowych zlecanych zagranicą

z dnia 26 lipca 2021 roku

 

Temporary Consultant in Clinical Genetics at Children’s Health Ireland at Crumlin, Dublin 12, Ireland..!!!

Sekcja European Union of Medical Specialists (UEMS) Medical Genetics wraz z European Board of Medical Genetics (EBMG) Branch of Medical Genetics and Genomics poszukuje kandydatów na egzaminatora!!!!

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) w sprawie wypowiedzi Konsultanta Krajowego ds. Genetyki Klinicznej, prof. Andrzeja Kochańskiego 

 

Diagnosing Rare Diseases: from the Clinic to Research and back.

The ESMO Virtual Preceptorship on Hereditary Cancer Genetics 2021

Konkurs na stypendium na kongres ESHG (National ESHG Fellowship)

Reminder to apply for NATIONAL FELLOWSHIPS for ESHG 2021

The European Certificate in Medical Genetics and Genomics (ECMGG)....www.uems-genetics.org

Biała Księga

skutków braku aCGH i NGS w koszyku świadczeń gwarantowanych

 

Z  ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 23 stycznia 2021 roku zmarł w Cardiff  Profesor Sir Peter Harper

Z głębokim żalem, pogrążeni w smutku żegnamy
Naszą 
koleżankę dr n.med. Marię Constantinou

 

Stanowisko

Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) w sprawie wydanego w dniu 27.01.2021 uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22.10.2020r. (sygn. akt K 1/20), który został ogłoszony w Dz.U. z 2021r. poz.175

 

Stanowisko w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2 z dnia 4 stycznia 2021 roku

 

Stanowisko National Human Genetic Society ESHG ws szczepionki mRNA/COVID-19

#

 

PILNA WIADOMOŚĆ!!

Odpowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich   ws stanowiska PTGC...poniżej.

Stanowisko

Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC)

dotyczące zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa

 

Projekt Ustawy - Diagnostyka Laboratoryjna

właśnie ruszyły konsultacje społeczne, możliwość zgłaszania uwag, braków, błędów itp...!!!

 

APEL - Prezesów Towarzystw Lekarskich

o uchylenie zmian dokonanych w art. 37a Kodeksu Karnego przy okazji uchwalania tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

 Lista poparcia Apelu Prezesów Towarzystw Lekarskich !!!

 

PILNA WIADOMOŚĆ!!

!!!!!!!

Komitet Organizacyjny, w porozumieniu z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, zdecydował o przesunięciu

VI Polskiego Kongresu Genetyki na 18-21 października 2021 roku.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Konkurs na stypendium wyjazdowe ESHG (National ESHG Fellowship)

Zwyciężczynią została pani mgr Ewelina Bukowska-Olech z Katedry i Zakładu Genetyki Medycznej
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

 

KONGRES GENETYKI POLSKIEJ 2020 !!!

 

Konferencja Przewodniczących Towarzystw Lekarskich

Pismo PTKT do KRRiT !!!!!

 

I Spotkanie Sekcja BioBankowania Materiałów Biologicznych - Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka - 24.02.2020 Łódź.

Program!!!!

 

Konkurs na stypendium wyjazdowe ESHG (National ESHG Fellowship)

termin upływa dn. 17-02-2020

ESHG 2020 - KONKURS!!!

 

Uwaga - nowe!

Certyfikaty 2020-2022 -- pliki do pobrania !!!!!

#1  #2  #3

#4  #5  #6  #7

 

Spotkanie Sekcji Diagnostyki Prenatalnej,  Łódź, 22.11.2019

 Program spotkania


 

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) 

oraz  Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGP)

dotyczące zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadkach ryzyka pojawienia się wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa


Ustalenia NIK w sprawie badań genetycznych (2018)

 


Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka (PTGC) w sprawie testów genetycznych wykonywanych niezgodnie z obowiązującymi standardami oraz z naruszeniem zasad etycznych (2016)

 


Spotkanie Sekcji Diagnostyki Prenatalnej,  Łódź, 01.03.2019

Program spotkania

 

Spotkanie Sekcji Guzów Litych,  Warszawa, 04-05.04.2019  

Program spotkania

które odbędzie się w trakcie „IV Spotkania z onkologią molekularną i translacyjną” w Centrum Onkologii- Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

https://www.coi.pl/konferencja-iv-spotkania-z-onkologia-molekularna-i-translacyjna-4-5-kwietnia-2019-r/

 

W dniach 13-15 września 2018 odbył się w Bydgoszczy kolejny Zjazd PTGC. 
Szczegóły nadal dostępne pod adresem http://www.gradatim-sympozja.pl/zjazdptgc2018/

Nagrody PTGC - Uroczyste wręczenie miało miejsce podczas IX Zjazdu PTGC.

Lista nagrodzonych!

Lista plakatów wyróżnionych podczas Zjazdu

 

14 września 2018 - podczas IX Zjazdu PTGC odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
- dyskutowano m. in. nad nowelizacją Statutu.
Po opracowaniu redakcyjnym zamieścimy na stronie przyjęty przez WZC tekst Statutu