Poradnie genetyczne w woj. łódzkim

Poradnia Genetyki Klinicznej, Zakład Genetyki Klinicznej I Laboratoryjnej, Spzoz Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi
Adresul. Sterlinga 5
91-425 Łódź
Telefon(42) 633 27 42
Strona internetowaw4u.umed.lodz.pl
Godziny przyjęćPoniedziałek: 8.00 – 15.00
Wtorek: 8.00 – 15.00
Środa: 8.00 – 15.00
Czwartek: 8.00 – 18.00
Piątek: 8.00 – 15.00
Godziny rejestracji8.00 – 15.30
Nazwisko kierownikalek. Tamara Michalska
Profil poradni- diagnostyka prenatalna
- zespoły wad rozwojowych
- niepełnosprawność intelektualna
- niepowodzenia rozrodu
- choroby neurodegeneracyjne
Informacje dodatkowe- nienowotworowe choroby
- genetyczne wieku dorosłego
- zaburzenia różnicowania płci
- zespoły zaburzeń rozwoju psychoruchowego u dzieci
- nawracające poronienia
- niepłodność męska i żeńska
- choroby monogenowe
- realizacja programu badań prenatalnych z USG genetycznym
Poradnia Genetyczna, NZOZ Genos
Aderesul. Piotrkowska 204/210
90-369 Łódź-Śródmieście
Telefon(42) 611-63-11
Strona internetowawww.genos.com.pl
Godziny przyjęćPoniedziałek: 14.00 – 19.00
Wtorek: 16.00 – 19.00
Piątek: 15.00 – 19.00
Godziny rejestracji8.00 – 16.00
Nazwisko kierownikaProf.dr.hab.med. Bogdan Kałużewski
Profil poradni- diagnostyka prenatalna
- zespoły wad rozwojowych
- niepełnosprawność intelektualna
- niepowodzenia rozrodu
- choroby neurodegeneracyjne
- nowotwory dziedziczne
Informacje dodatkowe- cytogenetyka molekularna
- badanie predyspozycji genetycznej do choroby nowotworowej
- diagnostyka w kierunku trombofilii wrodzonej
Poradnia Genetyczna, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Adresul. Rzgowska 281/289
93-338 Łódź
budynek A (Ginekologiczno-Położniczy)
Adres e-mailgenetykaiczmp@tlen.pl
sek57@iczmp.edu.pl
Telefon(42) 271-11-31 (Poradnia Genetyczna)
(42) 271-11-83 (Zakład Genetyki)
Strona internetowahttp://www.iczmp.edu.pl/?page_id=333
Godziny przyjęćPoniedziałek: 8.00 - 15-30
Wtorek: 8.00 - 15-30
Środa: 8.00 – 18.00
Czwartek: 8.00 - 15-30
Piątek: 8.00 - 15-30
(przyjęcia po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty)
Godziny rejestracjiPoniedziałek - piątek: 8.00 - 15.00
Nazwisko kierownikadr hab. n med., prof. nadzw. Lucjusz Jakubowski
Profil poradni- diagnostyka prenatalna
- zespoły wad rozwojowych
- niepełnosprawność intelektualna
- niepowodzenia rozrodu
- inne
Informacje dodatkoweZadania Poradni w zakresie poradnictwa genetycznego są realizowane w ścisłym powiązaniu organizacyjnym z zapleczem diagnostycznym Zakładu Genetyki I CZMP.
Do głównych nurtów działań należą:
1. poradnictwo i diagnostyka przedurodzeniowa, w tym:
• diagnostyka inwazyjna z uwzględnieniem możliwości wykonania biopsji trofoblastu (CVS) lub amniopunkcji (AC) oraz kordocentezy (w ramach opieki stacjonarnej nad ciężarną).
2. zespoły wad rozwojowych oraz wady izolowane, w tym:
• zespoły chorobowe zależne od aberracji chromosomowych
3. nieprawidłowości rozwoju i funkcji układu płciowego, w tym:
• zaburzenia determinacji gonad
• przypadki hipogonadyzmu
• wybrane przyczyny niepłodności u kobiet i mężczyzn
• niepowodzenia położnicze
4. niepełnosprawność intelektualna
5. inne: zespoły cech dysmorficznych i/lub zaburzeń rozwoju somatycznego, wybrane choroby monogenowe.
Od strony metodycznej Poradnia i Zakład dysponują:
- pełnym zakresem technik i metod cytogenetyki klasycznej w badaniach limfocytów krwi obwodowej oraz fibroblastów (np. po biopsji skóry).
- fluorescencyjną hybrydyzacją „in situ” (FISH), w diagnostyce wybranych rearanżacji chromosomowych, w tym w zespołach mikrodelecji, delecji subtelomerowych, z uwzględnieniem w przypadkach koniecznych (zwłaszcza podczas diagnostyki prenatalnej) szybkiej diagnostyki interfazowej, itp.
- technikami i metodami badań molekularnych, z możliwością wykonania m. in. badań AZF w niepłodności męskiej lub czynnika V Leiden oraz czynnika II w przypadkach niepowodzeń położniczych.
- badaniami różnicującymi przyczyny zespołu Pradera-Williego i Angelmana, w tym: testem metylacji.
- badaniami biochemicznymi płynu owodniowego pod kątem otwartych wad OUN lub powłok ciała.
Badania prenatalne są realizowane w ramach Programu Badań Prenatalnych w oparciu o własną umowę z NFZ lub na zasadzie podwykonawstwa dla innych jednostek uczestniczących w realizacji Programu (pełna obsługa ciężarnych lub badania przesłanego płynu owodniowego).
Poradnia współpracuje od strony diagnostycznej z szeregiem ośrodków referencyjnych w Polsce, a w przypadkach koniecznych z wybranymi ośrodkami zagranicznymi.
Zadania Poradni i Zakładu Genetyki ICZMP są realizowane przy ścisłej także współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi I CZMP, oferującymi opiekę ambulatoryjną i/lub stacjonarną. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim:
- Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych Uniwersytetu Medycznego & I CZMP w Łodzi.
- Klinikę Endokrynologii i Chorób Metabolicznych oraz Poradnię Endokrynologiczną (wszystkie grupy wiekowe).
- Pracownię badań przesiewowych.
- Klinikę Ginekologii i Rozrodczości ICZMP w Łodzi.
- Klinikę Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii ICZMP w Łodzi
- Klinikę Perinatologii i Ginekologii ICZMP w Łodzi.
- Klinikę Neonatologii i Klinikę Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych
- Noworodków i Niemowląt.
- Kliniki pediatryczne ze szczególnym uwzględnieniem Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Kliniki Neurologii Dziecięcej.
- Zakład Patomorfologii.
Poradnia i Zakład uczestniczą w kształceniu przed- i podyplomowym (praktyki, kursy, staże podstawowe i kierunkowe w dziedzinach genetyki klinicznej i laboratoryjnej genetyki medycznej)