Sekcja Genetyki Klinicznej Nowotworów

Informacje ogólne


Wzór deklaracji członkowskiej

Pobierz wzór deklaracji
Zarząd Sekcji

Zarząd Sekcji Genetyki Klinicznej NowotworówPRZEWODNICZĄCY

PROF. DR HAB N. MED JAN LUBIŃSKI

CZŁONKOWIE

PROF. DR HAB N. MED ANDRZEJ PŁAWSKI
DR N. MED MAŁGORZATA STAWICKA-NIEŁACNA
Regulamin