Zarząd
(kadencja 2023-2026)

PRZEWODNICZĄCA

prof. dr hab. n. med. OLGA HAUS


Katedra Genetyki Klinicznej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul.Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 585 35 67
faks: +48 (52) 585 35 68
 
 
 

Członkowie Zarządu

 

dr hab. n. med. prof. IMiD
MONIKA GOS


Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

dr hab. n. med.
HANNA MOCZULSKA


Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej,
Zakład Genetyki Klinicznej,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

dr hab. n. med. prof. IMiD
BEATA NOWAKOWSKA


Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 
 

dr hab. n. med.
IZABELA ŁACZMAŃSKA


Zakład Diagnostyki Molekularnej Nowotworów
Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii
Katedra i Zakład Genetyki Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

dr hab. n. med. prof. UJK
ARTUR KOWALIK


Zakład Diagnostyki Molekularnej
Zakład Inżynierii Genetycznej
Świętokrzyskie Centrum Onkologii
Zakład Biologii Medycznej, Instytut Biologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. n. med.
ROBERT ŚMIGIEL


Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Komisja Rewizyjna

 

dr hab. n. med.
ALEKSANDER JAMSHEER


Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med.
ANDRZEJ PŁAWSKI


Instytut Genetyki PAN
w Poznaniu

dr hab. n. med.
BARBARA PANASIUK


Zakład Genetyki Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 

Sąd Koleżeński

 

dr n. med.
MAŁGORZATA PIOTROWICZ


Zakład Genetyki
Instytut CZMP w Łodzi

dr n. med.
MAGDALENA BADURA-STRONKA


Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

mgr
MAŁGORZATA JAKUBCZYK


Zakład Diagnostyki Hematologicznej i Genetyki
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie