Zarząd
(kadencja 2018-2022)

PRZEWODNICZĄCA

prof. dr hab. n. med. OLGA HAUS


Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul.Marii Skłodowskiej-Curie 9, 85-094 Bydgoszcz
tel. +48 (52) 585 35 67
faks: +48 (52) 585 35 68
 
 
 

Członkowie Zarządu

 

prof. dr hab. n. med.
KRYSTYNA CHRZANOWSKA


Zakład Genetyki Medycznej
Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

prof. dr hab. n. med.
MACIEJ KRAWCZYŃSKI


Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. med.
BEATA NOWAKOWSKA


Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 
 

dr hab. n. med., prof. nadzw.
BARBARA PIEŃKOWSKA-GRELA


Samodzielna Pracownia Cytogenetyki
Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

dr n. med.
EWA OBERSZTYN


Zakład Genetyki Medycznej
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

dr hab. n. med., prof. nadzw.
ROBERT ŚMIGIEL


Katedra Pediatrii
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Komisja Rewizyjna

 

prof. dr hab.
JJERZY BAL


Zakład Genetyki Medycznej
Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie

dr n. med.
MAGDALENA PASIŃSKA


Katedra i Zakład Genetyki Klinicznej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
UMK w Toruniu

dr hab. n. med.
BARBARA PANASIUK


Zakład Genetyki Klinicznej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 
 

Sąd Koleżeński

 

prof. dr hab. n. med.
JACEK ZAREMBA


Zakład Genetyki
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

prof. dr hab. n. med.
ANNA LATOS-BIELEŃSKA


Katedra i Zakład Genetyki Medycznej
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

prof. dr hab. n. med.
MICHAŁ WITT


Zakład Genetyki Molekularnej i Klinicznej
Instytut Genetyki PAN w Poznaniu