Współpraca

Polskie Towarzystwo Genetyczne
Europejskie Towarzystwo Genetyki Człowieka (ESHG)
Współpraca naukowa - rekrutacja pacjentów w ramach projektów badawczych
1. Wady migracji neuronalnej (Ponierz plik)
Miejsce realizacji projektu: Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; projekt realizowany do marca 2016.
2. Zarośnięcie przełyku (Ponierz plik)
Miejsce realizacji projektu: Katedra Genetyki oraz Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; projekt realizowany w roku 2015.
3. Wybranie RASopatie (Ponierz plik)
Miejsce realizacji projektu: Zakład Genetyki Medycznej, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie; projekt realizowany w roku 2014.
4. Niepełnosprawność intelektualna sprzężona z chromosomem X (XLID) (Ponierz plik)
Miejsce realizacji projektu: Zakład Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie; projekt realizowany od lipca 2013 do lipca 2016.
5. „Zespół delecji 18q jako przyczyna autoimmunologicznej postaci cukrzycy współistniejącej z niedoborem odporności”. (Ponierz plik)
Miejsce realizacji projektu: Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii oraz Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; projekt realizowany do maja 2018.
6. „Zastosowanie nowoczesnych technologii w typowaniu i dalszej analizie nowych markerów genetycznych w przypadkach zaburzeń rozwoju lub funkcji układu płciowego, z utworzeniem ich ogólnopolskiego rejestru”.
Załączniki:
1. Informacja dla lekarza (Ponierz plik)
2. Karta zgłoszenia pacjenta i deklaracja zgody (Ponierz plik)
3. Karta zgłoszenia pacjenta (Ponierz plik)
4. Deklaracja świadomej zgody (Ponierz plik)
Miejsce realizacji projektu: Zakład Genetyki Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi;projekt w ramach konkursu Opus finansowanego przez NCN; projekt realizowany do grudnia 2017.