Sekcja Dysmorfologiczna

Zarząd Sekcji

Zarząd Sekcji DysmorfologicznejPRZEWODNICZĄCY

DR HAB. ROBERT ŚMIGIEL

CZŁONKOWIE

PROF. MAŁGORZATA KRAJEWSKA-WALASEK
DR MAŁGORZATA PIOTROWICZ
DR JOLANTA WIERZBA
DR KRZYSZTOF SZCZAŁUBA
Aktualności

Zgodnie z zapowiedzią na stronie www czasopisma „Standardy Medyczne Pediatria” udostępniono bezpłatnie polskie tłumaczenia tekstów dotyczących „CECH DYSMORFICZNYCH GŁOWY I SZYI ORAZ DŁONI I STÓP”. Obecnie dostępna jest część pt. „Standardowe nazewnictwo cech dysmorficznych głowy i twarzy”. Kolejne części materiałów, podzielonych tematycznie będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej, o czym będziemy Państwa powiadamiać drogą mailową. Publikacje znajdziecie Państwo w archiwum w zakładce „inne – bezpłatne” lub bezpośrednio pod linkiem:

przejdź do strony
Spotkania Dysmorfologiczne

Rdzeniowy zanik mięśni dziś i jutro

Spotkanie dysmorfologiczne na Kongresie Genetyki

Kalendarium Sekcji DysmorfologicznejSPOTKANIA DYSMORFOLOGICZNE:

2.04.2014 IPCZD, Warszawa, godz. 10.30;
4-6.07.2014 Spała; kilkugodzinna sesja
8-11.09.2014 Konferencja PTGC; Bydgoszcz, kilkugodzinna sesja
27.11.2014 IPCZD, godz. 10.30


Zasady prezentacji dysmorfologicznychZasady prezentacji dysmorfologicznych

Pobierz plik

Schemat opracowania przypadków klinicznych

Pobierz plik
Sprawozdania


Przegląd piśmiennictwa


Kryteria kliniczne zespołów dysmorficznych i inne prezentacje

Kryteria kliniczne zespołu Marfana

Pobierz PDF

FAS

Pobierz PDF

Blepharophimosis

Pobierz PDF

HPO

Pobierz PDF